Jargonism

Ang Jargonism ay isang business English dictionary. Alamin ang mga karaniwang salita at parirala na ginagamit sa lugar ng trabaho.

Salita ng Araw

Petsa: 07/17/2024

Salita: Close It Out

Kahulugan: Markahan ang isang bagay bilang tapos na.

Halimbawa: This task has been fixed, so let's close it out within the task tracker.

Salita Ng Araw sa Nakaraan

Petsa: 07/16/2024

Salita: Put Some Time on Your Calendar

Kahulugan: Mag-iskedyul ng isang pulong sa isang tao.

Halimbawa: I think we should talk about the project in more detail next week. I'll put some time on your calendar where we can discuss how to make the project a success.


Petsa: 07/15/2024

Salita: Happy Path

Kahulugan: Kapag nagdidisenyo ng isang system, ito ang inaasahang landas na susundin ng isang user.

Halimbawa: The user did not follow the happy path, but unexpectedly clicked on a button at the bottom of the page. When the user clicked the button, the site didn't work as expected. We only tested the happy path, but we should have considered what would happen if the user did something else.


Petsa: 07/14/2024

Salita: Have An Ask

Kahulugan: Kapag ang isang tao ay humiling sa ibang tao na gawin ang isang bagay.

Halimbawa: When you have time today, I have an ask for you. I need to get a link updated on our marketing site. Please let me know if that is possible to get done.

Mga Trend sa Paghahanap

Nasa ibaba ang isang listahan ng mga buzzword na hinahanap ng mga tao sa website na ito.

Data-Driven Goals
BYOD
Social
Confirmation Bias
B2B

Mga Bagong Kahulugan

Tingnan ang listahan sa ibaba para sa pinakabagong mga salita at parirala na idinagdag sa site na ito.

B2B
Salary Survey
Sales Enablement
CYA
Low Hanging Fruit